CX

Testowanie z udziałem użytkowników pozwoli sprawdzić, jak sobie radzi strona internetowa lub aplikacja. Ujawnimy problematyczne obszary, dowiemy się, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej i zrozumiemy lepiej ich potrzeby.