Ekonomia jednostki

W dziedzinie biznesu Twoje jednostki muszą prezentować najlepsze wyniki. Bez względu na to, czy są to produkty czy usługi, pomożemy Ci ustawić rzeczywistą marżę tak, aby rentowność poszczególnych pozycji w asortymencie miała sens w skali całego przedsiębiorstwa.