Data & Business Intelligence

Business Intelligence to znacznie więcej niż tylko raport na koniec miesiąca. To cały zestaw działań i procedur, które wykorzystujesz do zbierania, integrowania, analizowania i w końcu wizualizowania kluczowych informacji dla Twojego biznesu.