Analiza i segmentacja rynku

Każdy produkt ma swojego nabywcę. Tylko jak go znaleźć? Analiza i segmentacja rynku pomogą! Podzielimy konsumentów na grupy o podobnych potrzebach lub cechach. Dla każdego segmentu stworzymy ukierunkowaną strategię marketingową.