Prognozowanie & AI

Dzięki sztucznej inteligencji możemy przetwarzać modele przewidywania wyników bardzo dokładnie na podstawie danych historycznych. Za pomocą uczenia maszynowego szkolimy nasze modele na dużej liczbie danych, a następnie używamy ich do przewidywania wyników na nowych danych.