Udostępnianie dostępu do Zbozi.cz

Obecnie można udostępnić tylko dostęp do obszaru administracyjnego Zboží.cz. Nie jest jeszcze możliwy dostęp do innych porównywarek (Heureka, Favi, Glami, Biano itp.). Dlatego wykorzystujemy w tym celu Państwa dane dotyczące loginu i hasła. Spójrzmy jednak na Zboží.cz, które możesz nam udostępnić.

Zboží.cz

Zaloguj się do swojej strefy klienta: klient.seznam.cz. Zostaniesz teraz przeniesiony na stronę główną i z lewego menu wybierz USTAWIENIA → KONTO Z DOSTĘPEM DO MOJEGO KONTA.

Następnie należy kliknąć w prawym górnym rogu opcję AKCEPTUJ DOSTĘP.

Po kliknięciu tego przycisku otworzy się małe okienko. Wybierz e-mail, na który chcesz udostępnić konto, czyli info@proficio.cz. W drugim polu wybierz, czy chcesz udostępnić strefy klienta, czy Zboží.cz. Do naszej pracy potrzebujemy Zboží.cz. W ostatnim polu menu ustaw poziomy uprawnień na Rights. Pozostałe poziomy przywilejów są bardzo ograniczone i z ich pozycji nie możemy w pełni zarządzać kontami.

Kliknij przycisk dostępu do oferty. Otrzymamy prośbę o udostępnienie linku w naszej strefie klienta. Po zatwierdzeniu prośby uzyskamy dostęp do Twojej administracji Zboží.cz i możemy przystąpić do pracy.

Podzielenie dostępu czasami nie działa tak jak powinno. W przypadku gdy nie otrzymamy Twojego zaproszenia, możemy poprosić Cię o to poprzez naszą strefę klienta. Jednak, aby to zrobić, potrzebujemy Twojego maila, na którym utrzymywana jest Twoja strefa klienta. Możesz go znaleźć w prawym górnym rogu.