Udostępnianie dostępu do Google Search Console

Zaloguj się na swoje konto Google Search Console pod adresem search.google.com/search-console. Do zalogowania się użyj swojego maila google (gmail).

Jeśli nie widzisz nazwy Twojej strony w lewym górnym rogu, kliknij na rozwijane menu ‘Szukaj usługi’ a następnie na dole kliknij ‘Dodaj usługę’

W polu PrzedrostekURL w prawej kolumnie wpisz nazwę swojego serwisu i kliknij Continue.

Nazwa musi zawierać wszystkie prefiksy, tj. www, https, itp. Idealną procedurą jest wejście na swoją stronę internetową i skopiowanie adresu URL z paska adresu.

Wybierz jedną z metod uwierzytelniania, potwierdzając przyciskiem Finish.

Jeśli masz na swojej stronie kod Google Tag Manager/​Google Analytics, wybierz jedną z poniższych metod (możesz połączyć GSC z GA). Polecamy również weryfikację za pomocą DNS (zbieranie danych dla całej domeny, stała weryfikacja). Jeśli wybrana metoda nie działa, spróbuj innej. W razie problemów skontaktuj się z nami.

Na stronie search.google.com/search-console, na dole po lewej stronie znajduje się przycisk Settings - kliknij go.

Kliknij na wiersz Users and Permissions.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded. 

Kliknij niebieski przycisk Add User w prawym górnym rogu.

W linii E-mail address wpisz admin@proficio.cz, nadaj uprawnienia Owner i kliknij Add w prawym dolnym rogu.

Google Search Console Sample

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z nami.