Udostępnianie dostępu do Google Merchant Center

Aby skonfigurować dostęp do Google Merchant Center, zaloguj się na swoje konto pod adresem https://merchants.google.com/

Kliknij na koło zębate w prawym górnym rogu i w sekcji Ustawienia kliknij Dostęp do konta.

Następnie kliknij +Add User.

W wierszu Adres e-mail wpisz tools@proficio.cz

Zaznacz dostęp Administracja i kliknij niebieski przycisk Dodaj użytkownika w lewym dolnym rogu.

Powtórz czynność dla konta admin@proficio.cz.