Dostęp do Google Analytics

Abyśmy mogli skonfigurować Google Analytics lub raportować wyniki, potrzebujemy dostępu do GA na te dwa e-maile:

Proszę dodać oba e-maile na poziomie konta:

Wybierz Administrator jako poziom dostępu: